Bài tập trắc nghiệm đạo hàm bản Full- Đại số và giải tích 11

Một tài liệu rất đầy đủ về các dạng toán và bài toán về đạo hàm. Việc thực hiện những bài toán trắc nghiệm thường yêu cầu chúng ta có được những kiến thức tổng quát hơn mà trong Phương pháp tự luận thường bỏ qua. Chẳng hạn chúng ta sẽ gặp những thuật ngữ như số gia là gì, đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2, phương trình tiếp tuyến, đẳng thức đạo hàm … Nhưng trong tài liệu này đã tổng hợp tất cả những dạng toán đó để chúng ta có được lượng kiến thức tổng quát trong phần kiến thức trắc nghiệm phần này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: