Đề kiểm tra 45 phút đại số và giải tích 11 chương 2- Đại số tổ hợp xác suất- Đáp án chi tiết

  • Cần sắp xếp 4 nữ sinh, 4 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẻ là:

A. 8!                                       B. 4!4!                                     C. 16                                       D. 1152

  • Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông phát biểu và một người đàn bà phát biểu ý kiến sau cho hai người đó không là vợ chồng là:

A. 100                                                B. 10!                                      C. 81                                       D. 90

  • Cho 10 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số vectơ khác vectơ không được tạo bởi 2 trong mười điểm nói trên là:

A. 30                                      B. 10!                                      C. 90                                       D. 45

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: