Câu Hỏi Chuyên Đề Toán 6- Mới- Số La Mã Và Các Phép Biểu Diễn Số La Mã

Trong bộ câu hỏi chuyên đề lần này, Xuctu giới thiệu đến tất cả bạn đọc những các biểu diễn và tác dụng thực tế của ghi ký hiệu chữ số la mã. Đây có lẽ là phần mới và thực hiện nó gần như trong tất cả đề mục của các môn. Trong phần này, Xuctu đã biên soạn Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN thành những câu hỏi nhỏ rất dễ để thực hiện.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ |Xuctu Toán THCS