Chuyên đề mệnh đề tập hợp- Mới nhất

Câu 1: Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề?

A. Các bạn hãy làm bài đi                                     B. Bạn có chăm học không

C. Việt Nam là một nước thuộc châu Á            D. Anh học lớp mấy

Câu 2:  Phủ định của mệnh đề: “ Dơi là một loài chim” là mệnh đề nào sau đây ?

A. Dơi là một loại có cánh                                           B. Chim cùng loài với dơi

C. Dơi là một loài ăn trái cây                               D. Dơi không phải là một loài chim

Câu 3:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?

A.  là một số hữu tỉ                                             

B. Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba

C. Bạn có chăm học không                                   

D. Con thì thấp hơn cha

Câu 4: Trong các phát biểu sau, đâu là mệnh đề?

A. Hoa ăn cơm chưa?                                            B. Bé Lan xinh quá!     

C. 5 là số nguyên tố.                                                D. x2 + 2 chia hết cho 3.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: