Đề kiểm tra 45 phút đại số và giải tích 11- Chương 2- Đại số tổ hợp nhị thức NewTon- đáp án đầy đủ

Câu 2: Một lớp học có 25 nữ, 17 nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn làm thủ quỹ lớp?

A. 425                            B. 25                              C. 42                              D. 17

Câu 3: Bạn An có 5 chiếc áo trắng, 4 quần xanh để mặc đi học. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo để đi học?

A. 5                                B. 20                              C. 9                                D. 4

Câu 4: Có 12 bạn gái thi nữ sinh thanh lịch. Hỏi ban giám khảo có bao nhiêu cách chọn ra ba em xếp giải nhất, nhì, ba?

A. 1                                B. 220                            C. 15                              D. 1320

Câu 5: Cô giáo muốn sắp xếp 4 em học sinh vào bàn dài bốn chỗ ngồi. Hỏi cô có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho bốn bạn ấy?

A. 12                              B. 8                                C. 4                                D. 24

Câu 6: Một lớp học có 30 học sinh. Hỏi lớp trưởng có bao nhiêu cách chọn 3 em làm trực nhật?

A. 24360                        B. 90                              C. 4060                          D. 33

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: