Bài tập ôn tập chương 2 hình học 7- Đầy đủ có trắc nghiệm

A .    Trắc ngiệm :            Chọn câu đúng nhất.

Câu 1 .Cho  ABC vuông cân tại A. vậy góc B bằng:

A. 600             B. 900              C. 450             D. 1200

Câu 2. Một tam giác là vuông nếu độ dài 3 cạnh của nó là:

A. 2,3,4          B. 3,4,5           C. 4,5,6          D. 6,7,8

Câu 3. Một tam giác cân có góc ở đáy là 350 thì góc ở đỉnh có số đo là:

A. 1000           B. 1100            C. 850             D. 1200

Câu 4.  Tam giác ABC có BC = 3cm ; AC = 5cm ; AB = 4cm. Tam giác ABC vuông tại đâu?

A. Tại B               B. Tại  C         C. Tại A          D. Không phải là tam giác vuông

Câu 5. Tam giác ABC có AB = AC = BC thì tam giác ABC là 

A.  Tam giác nhọn  B.  Tam giác cân         C.  Tam giác vuông        D.  Tam giác đều

Câu 6. Tam giác nào vuông nếu độ lớn ba góc là:

A.  300, 700, 800         B.  200, 700, 900             C.  650, 450, 700                 D.  600, 600, 600

Câu 7. Tam giác cân là tam giác có:

A.  Hai cạnh bằng nhau                            B.  Ba cạnh bằng nhau 

C.  Một góc bằng 600                                  D.  Một góc bằng 900

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.