Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6- Kết Nối Tri Thức- Giải Chi Tiết- Bản Đẹp

Đối với kì thi học sinh giỏi toán 6 thuộc chương trình kết nối tri thức. Bạn đọc chú ý đến những phần mà chúng tôi cũng đã giới thiệu đầy đủ trong tài liệu này. Bao gồm những bài toán về thực hiện phép tính hay nói đúng hơn là tính hợp lý những tổng có quy luật. Những bài toán về tìm x và chứng mình những số là số nguyên tố cùng nhau luôn là những câu bắt buộc đối với chương trình thi học sinh giỏi. Tất  nhiên ở mức độ cao hơn những chương trình bình thường mà bạn đọc học ở trên lớp. Ngoài ra, trong đề thi này, còn xuất hiện những bài toán về hình học cũng như những bài toán thực tế mang tính chất tư duy. Điều này bạn đọc có thể tham khảo thêm chi tiết có trong đề thi mà bên mình giới thiệu.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ |Video Preview