Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7- Chuyên Đề Tìm X – Đưa Về Phương Trình Có Tổng Quy Luật

Có thể nói đây là dạng toán thường xuyên gặp nhất ở trong đề kiểm tra, thường rơi vào những câu chốt của những kỳ kiểm tra. Nhưng trong đề thi học sinh giỏi cũng thường xuyên gặp những bài toán tìm x như thế này. Do đó, chúng tôi đã sưu tập những bài toán có những cách biến đối khác nhau để bạn đọc tự luyện tập dạng toán này. Không những dạng toán này áp dụng được cho học sinh giỏi toán 7 mà nó còn có thể áp dụng cho học sinh giỏi toán 6 và toán 8.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS