Toán Hình Học 9- Kết Nối Tri Thức – Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn Trong Tam Giác

Một tài liệu toán 9 của chương trình hình học rất hay . Không chỉ dành cho tất cả các em học Kết Nối Tri Thức mà còn có thể vận dụng cả cánh diều và Chân Trời Sáng Tạo. Về tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác có nhiều ứng dụng trong làm bài hoặc trong thực tế cũng vậy. Nên để chuẩn bị kiến thức về phần này, bạn đọc cần thực hành các dạng toán cụ thể mà trong tài liệu đã cố gắng đem lại đầy đủ nhất.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS

MỜI BẠN XEM THÊM – BỘ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TOÁN 9- Kết Nối Tri Thức

01. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 1

https://drive.google.com/file/d/1rGVo4cAi0U19tBaaDq4KpLMlbeSYJdKW/view?usp=sharing

02. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 2

https://drive.google.com/file/d/1AgRuj1Zd820EjTR1sphF7kJMoGyjKWlJ/view?usp=sharing

03. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 3

https://drive.google.com/file/d/1ESr2e6g6ZNqnyImVHq_5U-ko8VodRoE4/view?usp=sharing

04. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 4

https://drive.google.com/file/d/1WpiE0Wqjsfgxu1oXNJYe_KwxYNvwg3Ur/view?usp=sharing