Giải Phương Trình Nghiệm Nguyên Nhờ Sử Dụng Tính Chất Số Nguyên Tố- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8

Giải phương trình là một dạng toán thường xuyên gặp ở trong những kì thi học sinh giỏi hằng năm. Trong đó, phương trình nghiệm nguyên có thể nói là phần quan trọng nhất. Vì nó chứa những kiến thức cũng như kỹ năng giải toán thật sự hay. Do đó: trong tài liệu này, chúng tôi đã đưa ra nhiều phương pháp cũng như những  Bài tập mẫu mẫu rất thiết thực cho việc giải loại này. Sử dụng tính chất số nguyên tố để giải loại này là một phương pháp rất hay, giúp cho bạn hoàn toàn có thể nhận biết và giải phương trình nghiệm nguyên một cách đơn giản. Ngoài ra nếu bạn cần trọn bộ Bồi dưỡng học sinh giỏi thì có thể tham khảo bộ sách cùng tên.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview