CHỦ ĐỀ 3: DIỆN TÍCH TAM GIÁC – DẠNG 2: ĐẲNG THỨC – TỈ SỐ DIỆN TÍCH

Trong tài liệu ôn tập này chúng tôi đã đưa vào các bài tập chứng minh hình tam giác, tỉ số và các điều kiện tạo thành hình tam giác và các so sánh diện tích và tính diện tích tam giác…Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao – Toán 8 – Hình Học – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn