Giải toán bằng cách lập hệ phương trình- Toán chuyển động- ĐS-9- Đầy đủ phương pháp- giải chi tiết

A. PHƯƠNG PHÁP
* Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
+ Bước 1: Lập hệ phương trình
‒ Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn (ghi rõ đơn vị của ẩn).
‒ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết
‒ Dựa vào các dữ kiện và điều kiện của bài toán để lập hệ phương trình.
+ Bước 2: Giải hệ phương trình
+ Bước 3: Kiểm tra, nhận định kết quả thích hợp và trả lời
* Các kiến thức liên quan:
Công thức: S = v. t (s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian)
Ngoài ra: Công thức về tính vận tốc xuôi dòng và ngược dòng
Công thức: Vt xuôi = Vt + Vn; Vt ngược = Vt – Vn
Mời bạn tìm đọc bộ sách đề thi mới nhất từ chúng tôi(giới thiệu trong tài liệu).

Có thể bạn cũng cần: