Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8 – MỚI- Chuyên đề 10: ĐA THỨC- TÍNH CHIA HẾT CỦA ĐA THỨC

Tiếp tục với những chuyên đề dành cho tất cả các em ôn thi học sinh giỏi toán 8. Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc những dạng toán về đa thức- Tính chia hết của đa thức. Trong nội dung này có nhiều phương pháp nên chúng tôi lại chia thành nhiều dạng toán tương ứng. Bao gồm: Dạng 1: CHỨNG MINH MỘT ĐA THỨC CHIA HẾT CHO MỘT ĐA THỨC ( XÉT CÁC ĐA THỨC MỘT BIẾN )

Dạng 2: PHẦN DƯ TRONG PHÉP CHIA ĐA THỨC

Dạng 3: TÌM HỆ SỐ CỦA MỘT ĐA THỨC

Từ đó bạn đọc hoàn toàn có thể tham khảo để tự học một cách hiệu qua rtrong việc ôn luyện thi học sinh giỏi toán 8 .

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS