Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12- Hàm số và phương trình mũ-Loga- Đề số 2

Tiếp tục chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng một đề kiểm tra chương 2 giải tích 12. Vì phục vụ cho công việc tự ôn tập nên chúng tôi giới thệu đề khá dài để các em có được nguồn kiến thức phong phú.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: