Toán Hình Học  9- Kết Nối Tri Thức-Một Số Hệ Thức Giữa Cạnh, Góc Trong Tam Giác Vuông Và Ứng Dụng – Toán Thực Tế

Để thực hiện tốt loại toán này, bạn đọc cần trang bị những kiến thức vừa mới học. Chẳng hạn hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông.

Đồng thời bạn đọc cũng cần kiểm chứng lại những kiến thức về vật lý:

+ Công thức về: Quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng cần chú ý đến những cách đổi đơn vị cho phù hợp.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS