Chuyên đề hàm số và phương trình lượng giác có lý thuyết và giải Bài tập cụ thể

Một tài liệu dành cho các em tự học phần hàm số và phương trình lượng giác. Tài liệu được viết chi tiết phần lý thuyết và phương pháp giải

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: