Câu Hỏi Chuyên Đề Toán 7- Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau- Cấp độ nhận biết-  Phần I : Trắc Nghiệm Và Phần II: Tự Luận

Phần về tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau lượng kiến thức khá rộng. Trong đó, Xuctu đã đưa thành những file chuyên đề nhỏ để  giúp bạn đọc hoàn toàn có thể tham khảo cũng như tự kiểm tra kiến thức của mình. Tài liệu đã đưa vào những bài tập khá hay và đương nhiên có giải chi tiết. Cả Phần I : TRẮC NGHIỆM lẫn Phần II: TỰ LUẬN

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS