Bài Tập Đa Thức – Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Ứng Dụng- Toán 8- Kết Nối Tri Thức

Một tài liệu rất hay dành cho tất cả bạn đọc đang học và nghiên cứu toán 8. Những kiến thức căn bản nhất của toán 8 là ở đây, cộng vào đó là những dạng toán đi kèm rất thực tế hóa trong những kì kiểm tra định kì. Do đó, chúng tôi đã biên soạn lại những bài toán đó và gom thành tài liệu này. Về việc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức và ứng dụng của hằng đẳng thức đáng nhớ đều xuất hiện tại đây.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS