Toán 7- Số Hữu Tỉ – Các Phép Toán Trên Tập Số Hữu Tỉ- Dạng Toán Tìm X

Sau hai bài đăng về số hữu tỉ của chương trình toán 7 dùng cho cả ba bộ sách- Kết Nối Tri Thức- Cánh Diều- và Chân Trời Sáng Tạo. Chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Để tiếp tục những kiến thức đó dành cho toán 7. Chúng tôi giới thiệu tiếp đến bạn đọc dạng toán rất phổ biến này. Về dạng toán tìm x luôn được gặp ở  trong những kỳ kiểm tra cũng như ở lớp.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS