HH8- Chương I: Tứ giác- Dạng 2- Chứng minh – tính toán độ dài cạnh- Nguyễn Quốc Tuấn

Để chứng minh hoặc tính toán độ dài các đoạn thẳng (cạnh) bằng nhau hoặc bằng bao nhiêu. Ta thường sử dụng các kiến thức đã học.

Trong đó chủ yếu dựa vào:

+ Chứng minh các tam giác bằng nhau. Từ đó suy ra cạnh tương ứng bằng nhau

+ Dựa vào định lí Pi-Ta-Go để tính độ dài của tam giác vuông.

+ Sử dụng tính chất đường trung trực của đoạn thẳng.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.