[Sách] Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao-Toán 6- Tập 2(Bộ mới)

Tiếp tục với việc cung cấp sách tham khảo môn toán cho bạn đọc tham khảo nội dung Toán 6 mới. Chúng tôi thực hiện tiếp quyển “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Toán – 6- Tập 2”.  Đây là quyển sách được chia và giải từng dạng toán cụ thế. Mỗi dạng toán đều được chúng tôi chia thành những: Phương pháp , Bài tập mẫu, Bài tập luyện tập và Đáp Án. Qua đó giúp cho bạn đọc lĩnh hội được kiến thức một cách tự nhiên cũng như luyện tập cũng cố những lượng kiến thức mà chúng tôi mang lại.

Ở tập 2 này, chúng ta tiếp tục hướng đến ba chương chính của nội dung chương trình. Bao gồm: Chương 4: Một số yếu tố thống kê; Chương 5: Phân số và Chương 6: Số thập phân. Mỗi chương học đều mang những dạng toán đặc trưng.

Trong chương 4, bạn đọc sẽ được làm quen với loại toán thống kê, bao gồm những dạng toán về thu thập dữ liệu và biểu diễn dữ liệu thu thập vào bảng. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng tập làm quen với những biểu đồ đơn giản để thể hiện những số liệu thu tập được. Ở phần này, bạn đọc cũng biết được cách đánh giá và nhìn vào biểu đồ để nhận xét một cuộc điều tra nào đó. Qua đó có những nhận xét thích hợp đi kèm những yêu cầu của bài toán.

Trong chương 5, phần học này có thể nói là rất quan trọng đối với tất cả các bạn học sinh lớp 6. Vì nó có liên quan không chỉ nhiều dạng toán. Mà kiến thức của nó còn ảnh hưởng đến hàng loạt những dạng toán mà sau này tất cả đều gặp phải. Đối với phân số, chúng ta cũng hiểu được sâu sắc thế nào là phân số. Các phép toán về phân số, các cách quy đồng phân số… Hiểu được vấn đề này, chúng tôi mang lại cho bạn đọc hàng loạt những dạng toán chia nhỏ, tất nhiên cũng theo cấu trúc mà chúng tôi đã định sẵn. Qua đó giúp bạn đọc lĩnh hội kiến thức một cách sâu sắc hơn.

Trong chương 6, chương này có thể là xem như là chương tiếp theo của chương học phân số. Vì bản chất của phân số cũng là những số thập phân có liên quan. Do đó, những phép toán được chúng tôi cũng cố thêm để bạn đọc có được những kỹ năng thật tốt khi giải toán phần này.

Đặt mua sách tham khảo Toán 6(bộ mới) tại đây!

MỤC LỤC

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Trang 5:

Chủ đề 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Trang 11:

        Chủ đề 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Trang 15:

Chủ đề 3: Biểu đồ tranh

Trang 17:

        Chủ đề 4: Biểu đồ cột- biểu đồ cột kép

CHƯƠNG V: PHÂN SỐ

Trang 29:

        Chủ đề 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

                Dạng 1: Nhận biết phân số (29)

Dạng 2: Hai phân số bằng nhau (32)

Trang 36:

        Chủ đề 2: Tính chất cơ bản của phân số

                Dạng 1: Nhân tử và mẫu cho một số (36)

                Dạng 2: Chia tử và mẫu cho một số (37)

                Dạng 3: Rút gọn phân số (38)

                Dạng 4: Quy đồng mẫu thức (41)

Trang 44:

        Chủ đề 3: So sánh phân số

                Dạng 1: Hai phân thức cùng mẫu (44)

                Dạng 2: Hai phân thức khác mẫu

Trang 50:

        Chủ đề 4: Phép cộng và phép trừ phân số

                Dạng 1: Phép cộng  hai phân số (50)

                Dạng 2: Phép  trừ  hai phân số (59)

                Dạng 3: Tìm x (66)

                Dạng 4: Tính tổng có quy luật (69)

Trang 74:

        Chủ đề 5: Phép nhân và phép chia phân số

                Dạng 1: Phép nhân hai phân số (74)

                Dạng 2: Phép nhân chia phân số (80)

                Dạng 3: Tìm x (85)

Trang 91:

        Chủ đề 6: Giá trị phân số của một số

                Dạng 1: Tìm giá trị của phân số (91)

                dẠNG 2: Tìm phân số khi biết giá trị (94)

                DẠNG 3: Giải toán bằng cách lập giá trị phân số

Trang 104:

        Chủ đề 7: Hỗn số

Trang 110:

        Chủ đề 8: Ôn tập chương V   

CHƯƠNG VI: SỐ THẬP PHÂN 

Trang 122:

        Chủ đề 1: Số thập phân

                Dạng 1: Nhận biết số thập phân (122)

Trang 124:

        Chủ đề 2: Các phép tính với số thập phân

Trang 130:

        Chủ đề 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng

Trang 132:

        Chủ đề 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Trang 133:

        Chủ đề 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Trang 141:

        Chủ đề 6: Ôn tập chương VI