Đại số 7- Chương 2- Chủ đề 1- Đại lượng tỉ lệ thuận- Dạng 1: -MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN VÀ HỆ SỐ TỈ LỆ

Phần I: LÝ THUYẾT

Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y=kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là k.

Phần II: CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dng 1: MI LIÊN H GIA ĐI LƯỢNG T L THUN VÀ H S T L.

A. PHƯƠNG PHÁP

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:

* Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng không đổi tức là nếu đại lượng y và đại lượng x tỉ lệ thuận với nhau thì tỉ số y/x luôn bằng một giá trị nào đó không đổi.

* Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.