CHUYÊN ĐỀ NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC VÀ BẢY HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Một tài liệu rất hay và rất đầy đủ cho tất cả các em học sinh khối 8 trong năm học mới này. Bao gồm 3 chuyên đề chính: Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, và bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Tài liệu được viết dành cho tất cả các em tự học nên có tính chất viêt khá lô-gic các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Những kiến thức căn bản được cũng cấp tại đây. Bên cạnh đó những bài tập đi kèm những dạng toán hay gặp cũng xuất hiện một cách đầy đủ.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.