Luyện tập tích vô hướng và tích có hướng của hai vectơ trong không gian

Một tài liệu nhỏ gọn nhưng rất đầy đủ cho các em học sinh 12 luyện tập của năm học này. Khi nó đã đưa vào các ứng dụng cũng như các dạng toán về tích có hướng và vô hướng của hai vectơ thật chi tiết. Đó là những bài toán về sự đồng phẳng của ba vectơ , tính diện tích và thể tích khối tứ diện…

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: