BÀI TẬP TỔNG HỢP HÌNH HỌC 8- CHƯƠNG 1 – ĐẦY ĐỦ

Bài 1 :Cho ABC vuông tại A. Kẻ trung tuyến  AD. Gọi M là điểm đối xứng của A qua D. Gọi E và F là trung điểm của  AB và AC. K là điểm đối xứng của D qua E.

 1.  Tứ giác ABMC là hình gì?                                                           
 2. Chứng minh tứ giác  AEDF là hình chữ nhật
 3. Tứ giác  ADBK là  hình gì?         
 4.  Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEDF là hình vuông?

Bài 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM, Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng của  M qua I

 1.  Chứng minh tứ giác AMCK là HCN                          
 2. AKMB là  hình gì?
 3. Tính diện tích tứ giác AMCK biết AB = 5cm, AM = 4cm
 4.  Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCK là hình vuông?

Bài 3 :  Cho ABC vuông tại  A ( AB < AC ) , M là trung điểm của  BC. Từ  M kẻ đường thẳng song song với  AC, AB lần lượt cắt  AB tại  E, cắt AC tại F.

 1.  Chứng minh tứ giác EFCB là hình thang.                
 2.  Chứng minh Tứ giác AEMF là HCN
 3.  Gọi O là trung điểm của AM. Chứng minh E và  F đối xứng nhau qua O
 4. Gọi D là trung điểm của MC. Chứng minh tứ giác OMDF là hình thoi

Bài 4 :  Cho hình chữ nhật ABCD, gọi M là trung điểm của BC, AM cắt CD tại E.

 1. Chứng minh  tứ giác ABEClà hình bình hành                
 2. chứng minh C là trung điểm của DE
 3. Qua D vẽ đường thẳng song song với BE, cắt BC tại I. Chứng minh tứ giác BEID là  hình thoi.
 4.  Gọi O là giao điểm của Ac và BD; K là trung điểm của IE. Chứng minh rằng:  C là trung điểm của OK.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: