Cách tìm Tập Xác Định của hàm số Lượng giác bằng CASIO- Đại Số 11

Việc tìm Tập xác định của hàm số lượng giác bằng máy tính với những thủ thuật ở tài liệu của thầy Nguyễn Quốc Tuấn dưới đây tỏ ra rất lợi thế cho những dạng toán này. Tất nhiên, nó cũng cần có những thủ thuật và cách bấm máy riêng cho nó. Tuy nhiên, khi thành thạo được vấn đề này rồi thì xem ra, không có bài toán tìm tập xác định của hàm số lượng giác dạng trắc nghiệm mà các em “Không làm được”.

Tải tài liệu này về tại đây.

Có thể bạn cũng cần: