Toán 9- Cánh Diều- Phương Trình Quy Về Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn- Dạng 2- Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

Trong chương 1 của chương trình toán cánh diều và chân trời sáng tạo. Bạn đọc sẽ được gặp những dạng toán quy về phương trình bậc nhất một ẩn. Trong đó hai dạng chính là phương trình tích và phương trình chứa ẩn ở mẫu. Trong bài đăng trước, Xuctu đã giới thiệu đến bạn đọc về tài liệu phương trình tích, hôm nay tiếp tục với ot chứa ẩn ở mẫu. Đối với dạng này, bạn đọc cần chú ý đến những bước thực hiện. Trong đó, bạn đọc cần đặt Điều kiện có nghĩa cho phương trình, quy đồng mẫu thức, nhân chia rồi đưa về phương trình bậc nhất để giải. Một điều bạn đọc thường quên đó là cần phải đối chiếu nghiệm giải được và Điều kiện van đầu để nhận nghiệm của phương trình.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS

BỘ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TOÁN 9- Cánh Diều

01. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Cánh Diều Toán 9- Tập 1

https://drive.google.com/file/d/1XeA3tVkoqjOM-Ptxx5bxbp7IkbztT1aT/view?usp=sharing

02. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Cánh Diều Toán 9- Tập 2

https://drive.google.com/file/d/1DXPbnROXjxOl5ocCctCeqdJeIPL9NFz4/view?usp=sharing

03. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Cánh Diều Toán 9- Tập 3

https://drive.google.com/file/d/15-kmjK0JnOpnxIrDG1WC-biykaDmPY7C/view?usp=sharing

04. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Cánh Diều Toán 9- Tập 4

https://drive.google.com/file/d/1EZlLiQn5-B7e9639Yl6HHm5zmmVnXMNU/view?usp=sharing

Có thể bạn cũng cần: