Bài Tập Phương Trình Tích- Toán 9- Cánh Diều Và Chân Trời Sáng Tạo – Đủ Dạng Phần I : Trắc Nghiệm Và Phần II: Tự Luận

 Ở trong bài đầu tiên của chương trình toán 9 thuộc chương trình Cánh diều hoặc Chân Trời Sáng Tạo . Bạn đọc sẽ được gặp các dạng toán về phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn. Trong đó dạng phương trình tích này được thường xuyên gặp. Vì không những nó sử dụng tính chất để giải phương trình một một ẩn mà còn kiểm tra được những bài toán về phân tích đa thức thành nhân tử đã học lớp 8. Do đó, những bài toán mới này thực sự quan trọng. Trong tài liệu này, chúng tôi đã sưu tập và biên soạn những dạng toán thực sự đa dạng đến bạn đọc.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS

CÓ THỂ BẠN ĐANG CẦN

BỘ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TOÁN 9- Kết Nối Tri Thức

01. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 1

https://drive.google.com/file/d/1rGVo4cAi0U19tBaaDq4KpLMlbeSYJdKW/view?usp=sharing

02. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 2

https://drive.google.com/file/d/1AgRuj1Zd820EjTR1sphF7kJMoGyjKWlJ/view?usp=sharing

03. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 3

https://drive.google.com/file/d/1ESr2e6g6ZNqnyImVHq_5U-ko8VodRoE4/view?usp=sharing

04. Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 4

https://drive.google.com/file/d/1WpiE0Wqjsfgxu1oXNJYe_KwxYNvwg3Ur/view?usp=sharing

Có thể bạn cũng cần: