Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2- Toán 6- Cánh Diều – Giải chi tiết- File WORD- Đề số 2

Với cấu trúc Phần I : TRẮC NGHIỆM  và Phần II: TỰ LUẬN mà chúng tôi mang đến trong những đề kiểm tra cuối học kì 2 này. Mỗi phần đều được bố trí các câu hỏi một cách khoa học. Ở những chương trình đều có sự phân bổ khá hợp lý.

Trong đề này, bạn đọc sẽ được gặp những dạng toán về phân số, hỗn số dương và số thập phân. Trong đó có những bài toán về tính hợp lý và tìm x, so  sánh các phân số. Ngoài ra bạn đọc cũng gặp những bài toán về các yếu tố xác suất và thống kê. Ở đó bạn đọc sẽ được gặ những bài toán về thu thập và xử lý dữ liệu. Qua đó thực hanh thu thập dữ liệu cũng như vẽ các biểu đồ tranh, biểu đồ cột và biểu đồ cột kép.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: