Đại số 7- chương I: Số hữu tỉ- Các phép toán- Dạng 2: Nhân chia trên tập số hữu tỉ

A. Phương pháp:

+ Để nhân hai số hữu tỉ ta nhân tử với tử và nhân mẫu với mẫu, sau đó rút gọn số hữu tỉ về dạng phân số tối giản.

+ Để chia hai số hữu tỉ ta lấy số hữu tỉ bị chia nhân cho nghịch đảo của số hữu tỉ chia, sau đó rút gọn số hữu tỉ về dạng phân số tối giản.

* Lưu ý:  + Khi chia một phân số cho một số hay một phân số cho một số. Để áp dụng công thức trên ta chỉ việc xem số đó như là một số hữu tỉ với mẫu số bằng 1. Rồi áp dụng công thức để tính.

+ Ngoài ra: Khi thực hiện phép tính có hỗn hợp giữa các phép cộng, trừ, nhân, chia và có dấu ngoặc. Ta cũng phải áp dụng quy tắc và thứ tự giữa các phép tính để tính toán.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.