Bài tập ôn tập hình học chương 2- Toán 7- Full

Bài 9.  Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường phân giác của góc B cắt AC tại H . Kẻ HE vuông góc với BC. Đường thẳng EH và BA cắt nhau tại I .

a)Chứng minh rẳng : ΔABH = ΔEBH

b)Chứng minh BH là trung trực của AE

c)Chứng minh BH vuông góc với IC . Có nhận xét gì về tam giác IBC

Bài 10.Cho ΔABC vuông tại A, M là trung điểm BC, vẽ MH vuông góc AB. Trên tia đối tia MH lấy điểm K sao cho MK=MH. CMR: 

a). ΔMHB=ΔMKC         

b) AC=HK     

c).CH cắt AM tại G, tia BG cắt AC tại I. CMR: I là trung điểm AC

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.