Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Kết Nối Tri Thức Toán 9- Tập 1

Mở đầu cho chương trình toán 9 mới về Kết Nối Tri Thức ta sẽ bắt gặp các chương học cho mở đầu này. Ở trong tập 1 này, Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc ba chương đầu tiên của chương trình. Bao gồm: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn, Căn bậc hai và căn bậc ba. Mỗi chương đều chưa những kiến thức cũng như những kỹ năng giải toán theo tinh thần giáo dục mới nhất.

Đối với chương 1, bạn đọc chú ý đến những thuật ngữ, cách giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất một ẩn. Ở đó,  Chúng tôi cũng đã đem đến bạn đọc những kiến thức và những cách thức trình bày theo hướng giải quyết mới. Hoàn toàn phù hợp với chương trình hiện tại. Không những những cách giải đã học, chúng tôi cũng đã bổ sung hàng loạt những bài toán thực tế. Một trong những yêu cầu cho việc học toán. Mỗi dạng toán, bài toán đều được tác giả giải quyết một cách rõ ràng và chi tiết.

Đối với chương học về phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn. Bạn đọc cần chú ý đến những quy tắc giải toán. Đó chính là những quy tắc về bất đẳng thức khi cộng hoặc nhân hai vế của bất đẳng thức cho một số. Từ đó áp dụng vào bất phương trình một cách nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, bạn đọc cũng cần chú ý đến những cách trình bày của chương trình mới này. Nó yêu cầu cách trình bày khác so với những cách giải ở trước.

Cuối cùng ở chương căn bậc hai và căn bậc ba. Đây có thể nói là chương học còn giữ lại của chương trình cũ. Nhưng có sự tinh gọn kiến thức hoặc bổ sung những kiến thức mới. Cũng chính vì vậy, trong tài liệu, chúng tôi đã mang đến bạn đọc những trải nghiệm hoàn toán mới cho chương học này. Ngoài ra, bạn đọc còn được gặp hàng loạt những bài toán thực tế của chương học.

Mỗi chương, mỗi dạng toán, tác giả đều phân bố những bài tập mẫu và bài tập luyện tập. Điều này giúp bạn đọc hoàn toàn có thể phục vụ cho công việc tự học. Ngoài ra, mỗi dạng toán, Chúng tôi đều bố trí bao gồm Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Điều này giúp bạn đọc có được sự tham khảo phong phú hơn.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS

MỤC LỤC

Chương I: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Trang 5:

Chủ đề 1: KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Dạng 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN(5)

Dạng 2: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN(22)

Trang 37:

Chủ đề 2: GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

          Dạng 1: PHƯƠNG PHÁP THẾ(37)

          Dạng 2: PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ(43)

          Dạng 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ(đọc thêm)(48)

          Dạng 4: PHƯƠNG PHÁP DÙNG MÁY TÍNH CẦM TAY(51)

          Dạng 5: QUY VỀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN(53)

          Dạng 6: CÁC BÀI TOÁN QUY VỀ GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

                    Bài toán 1: GIAO ĐIỂM CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG(57)

                    Bài toán 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆM CỦA HỆ(59)

                    Bài toán 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT CÓ VÔ SỐ NGHIỆM(62)

                    Bài toán 4: ĐIỂM CỐ ĐỊNH MÀ ĐỒ THỊ LUÔN ĐI QUA(ĐIỂM CỐ ĐỊNH)(63)

                        Bài toán 5: TÌM HÀM SỐ BẬC NHẤT KHI BIẾT ĐỒ THỊ ĐI QUA HAI ĐIỂM(65)

                        Bài toán 6: DẠNG ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA HAI ẨN(68)

Trang 72:

Chủ đề 3: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

          Dạng 1: DẠNG TOÁN SỐ(72)

          Dạng 2: DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG(80)

          Dạng 3: DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT(97)

          Dạng 4: TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC(110)

          Dạng 5: DẠNG TOÁN THỰC TẾ(115)

Chương II: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Trang 119:

          Chủ đề 4: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

                    Dạng 1: PHƯƠNG TRÌNH TÍCH(119)

                    Dạng 2: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU(150)

                    Dạng 3: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

                              Bài toán 1: DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG(187)

                              Bài toán 2: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ VÀ CHỮ SỐ(199)

                              Bài toán 3: TOÁN NĂNG SUẤT(206)

                              Bài toán 4: THÊM BỚT CÁC SỐ(215)

                              Bài toán 5: TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC(222)

Trang 228:

          Chủ đề 5: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ TÍNH CHẤT

                    Dạng 1: SO SÁNH HAI SỐ(228)

                    Dạng 2: CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC(241)

          Chủ đề 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

                    Dạng 1: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN(256)

                    Dạng 2: TOÁN THỰC TẾ VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN(274)

Chương III: CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA

Trang 288:

          Chủ đề 7: CĂN BẬC HAI VÀ CĂN THỨC BẬC HAI

                    Dạng 1: CĂN BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC CĂN BẬC HAI(288)

                    Dạng 2: CĂN THỨC BẬC HAI(302)

Trang 310:

          Chủ đề 8: KHAI CĂN BẬC HAI VỚI PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

                    Dạng 1: KHAI CĂN BẬC HAI VÀ PHÉP NHÂN(310)

                    Dạng 2: KHAI CĂN BẬC HAI VÀ PHÉP CHIA(319)

Trang 335:

          Chủ đề 9: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

                    Dạng 1: ĐƯA THỪA SỐ RA – VÀO DẤU CĂN(335)

                    Dạng 2: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU CĂN(351)

                    Dạng 3: TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU(362)

                    Dạng 4: TOÁN THỰC TẾ VỀ CĂN BẬC HAI(383)

Trang 400:

          Chủ đề 10: CĂN BẬC BA VÀ CĂN THỨC BẬC BA

                    Dạng 1: CĂN BẬC BA(400)

                    Dạng 2: CĂN THỨC BẬC BA(423)

                    Dạng 3: TOÁN THỰC TẾ VỀ CĂN BẬC BA(434)

Có thể bạn cũng cần: