Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7- Tập 1- Chuyên Đề Nâng Cao

Với những chuyên đề và dạng toán mới nhất dành cho tất cả các em học sinh lớp 7 luyện môn toán. Trong phiên bản hoàn thiện nhất của lần này chúng tôi đã chia ra nhiều dạng rất dễ tự học cho tất cả các em học sinh. Đồng thời cũng là nguồn tài liệu thật sự bổ ích đến tất cả quý thầy cô hoặc quý phụ huynh tham khảo. Mỗi chuyên đề chúng tôi đã cố gắng đưa vào hàng loạt những bài toàn và giải nó một cách rõ ràng và chi tiết.

Về tập 1 này, chúng tôi hướng đến ba chuyên đề chính và cũng là những chuyên đề gần như bắt buộc trong những kỳ thi học sinh giỏi. Đó là thực hiện phép tính, tìm x (thành phần chưa biết) và tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Mỗi chuyên đề, tác giả đã đưa vào những dạng toán điển hình và cực kì thực dụng.

Về chuyên đề thực hiện phép tính. Đây là những dạng toán căn bản nhất. Yêu cầu bạn đọc có những kiến thức cũng như kỹ năng giải cơ bản. Từ đó ráp vào các dạng toán mà tác giả đã trình bày. Ở đây, cũng đã bao gồm những dạng toán tính hợp lý, tính phân số, lũy thừa,… tất nhiên nó đều là những bài toán khá phức tạp. Để thực hiện tốt loại này, bạn đọc cần có khả năng quan sát trước khi thực hiện. Để từ đó thực hành đơn giản hơn.

Về chuyên đề tìm x. Chúng tôi cũng đã đưa vào hàng loạt những dạng toán tim x liên quan. Trong đó có nhiều dạng toán thực hiện theo phương thức nâng cao. Nó kết hợp với những loại toán tính toán ở trước. Chẳng hạn như tính tổng có quy luật, đưa về tích bằng 0, lũy thừa,… Bạn đọc cần đọc và thực hành kỹ những bài toán này sẽ giúp bạn đọc nâng cao được kiến thức cũng như kỹ năng giải toán tìm x.

Về chuyên đề tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Chúng ta cũng sẽ được gặp những bài toán mang tính chất nâng cao và những cách thức thực hiện cũng thuộc dạng khó hơn chương trình bình thường. Cũng phải kể đến như là những bài toán chứng minh đẳng thức, tính giá trị biểu thức,…

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

 Chuyên đề 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Trang 5:

Dạng 1: TÍNH HỢP LÝ – PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN(5)

Dạng 2: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH- LŨY THỪA (14)

Dạng 3: TỔNG CÓ QUY LUẬT- MẪU LÀ TÍCH CỦA HAI SỐ(20)

Dạng 4: TỔNG DÃY PHÂN SỐ MẪU TÍCH 3-4  SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP (37)

Dạng 5. TÍCH DÃY PHÂN SỐ THEO QUY LUẬT  (41)

Dạng 6: TÍNH TỈ SỐ CHỨA TỔNG CÓ QUY LUẬT (49)

Dạng 7: TỔNG QUY LUẬT LŨY THỪA CÓ CÙNG SỐ MŨ(58)

Dạng 8: TÍNH TỔNG LŨY THỪA QUY LUẬT CÓ CÙNG CƠ SỐ (63)
BAR

Chuyên đề 2: TÌM X(THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT)

Trang 73:

Dạng 1: TÌM X BẰNG CÁC BIẾN ĐỔI THÔNG THƯỜNG(73)

Dạng 2: ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH DẠNG TỔNG CÓ QUY LUẬT (83)

Dạng 3: SỬ DỤNG TÍNH CHẤT LŨY THỪA(103)

Dạng 4:  PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN(122)

Dạng 5: SỬ DỤNG CÔNG THỨC TÍNH TỔNG(136)

Dạng 6: DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ(152)

Dạng 7: TÌM X CHỨA LŨY THỪA(165)

Dạng 8: TÌM ẨN DỰA TRÊN TÍNH CHẤT VỀ DẤU(173)

Dạng 9 : TÌM CÁC ẨN VỚI ĐIỀU KIỆN NGUYÊN(177)

BAR

Chuyên đề 3: TỈ LỆ THỨC- TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Trang 204:

Dạng 1: TÌM X DỰA VÀO TỈ LỆ THỨC (204)

Dạng 2: DỰA VÀO TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU (210)

Dạng 3: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC(229)

Dạng 4: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(244)