Đề Kiểm Tra 45 phút –Hình học 12- Chương 1- Thể tích khối đa diện-Trắc nghiệm có đáp án- Đề số 1

Thể tích khối đa diện là chương học hình học đầu tiên của các em. Nó chỉ bao gồm những công thức đơn giản, nhưng bên cạnh đó nó mang nhiều công thức cũng như kiến thức mà các em học từ lớp 11. Đó là kiến thức về góc và khoảng cách. Chúng tôi đã kịp thời tổng hợp lại các đề có đáp án để các em tham khảo

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: