Toán 9- Kết Nối Tri Thức – Bất Đẳng Thức Và Các Tính Chất- So Sánh Hai Số

Trong chương trình toán mới này, toán 9 sẽ được nghiên cứu và thực hành về những dạng toán về bất đẳng thức. Theo quan sát chung, bất đẳng thức đã trở nên khá nhẹ nhàng ở trong chương trình mới này. Tuy vậy, lượng bài tập và kiểu hỏi lại phong phú hơn. Do đó, trong tài liệu mới này, Xuctu đã tiến hành sưu tập cũng như biên soạn hàng loạt những kiến thức về bất đẳng thức đến bạn đọc, trong đó những kỹ năng về giải các tính chất được chúng tôi đề cập khá nhiều.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS