Đề Cương Cuối Học Kì 2- Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo– Mới Nhất- Bản Đẹp

Để chuẩn bị tốt cho cuối học kỳ 2 năm học này, chúng tôi lần lượt giới thiệu đến tất cả bạn đọc những đề thi cũng như những đề kiểm tra cuối kỳ 2 thật sự chất lượng. Trong lần giới thiệu này, chúng tôi cung cấp đến bạn đề cương cuối học kỳ 2 toán 7 của chương trình chân trời sáng tạo, nội dung gồm tất cả những chương học trong học kỳ 2.

Phần Số và Đại số

Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ

•             Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau

•             Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận

•             Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

•             Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế

Chương 7: Biểu thức đại số

•             Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số

•             Bài 2: Đa thức một biến

•             Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

•             Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến

•             Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Cách tính điểm trung bình môn học kì

•             Bài tập cuối chương 7

Phần Hình học và Đo lường

Hình học phẳng

Chương 8: Tam giác

•             Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác

•             Bài 2: Tam giác bằng nhau

•             Bài 3: Tam giác cân

•             Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên

•             Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng

•             Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

•             Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

•             Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác

•             Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

•             Bài 10: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học

•             Bài tập cuối chương 8

Phần Một số yếu tố Thống kê và Xác suất

Chương 9: Một số yếu tố xác suất

•             Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên

•             Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên

•             Bài 3: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Nhảy theo xúc xắc

•             Bài tập cuối chương 9

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview