Đề Thi Tuyển Sinh 10 – Hà Giang 2021–2022- Giải Chi Tiết – Bản Đẹp – WORD

Một đề thi tuyển sinh 10 dành cho tất cả các em học sinh tham khảo khá hay mà chúng tôi sưu tập được. Đề thi được ra vừa sức và phân loại học sinh rất tốt khi có những câu căn bản đồng thời cũng có những câu dạng nâng cao. Nội dung được ra chủ yếu ở chương trình toán 9 của các em gồm: Rút gọn biểu thức, tìm tham số m, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hàm số và phương trình bậc hai, và những dạng toán liên quan. Về hình học cũng xuất hiện những câu về chứng minh tứ giác nội tiếp, tỉ lệ thức và các cách chứng minh liên quan.

.

=> Tải PDF Tải WORD  Sách inDrive | Hổ trợ | Nhiều hơn