Đại số 9-Căn Bậc Hai- Rút Gọn Biểu Thức- Dạng Giá Trị Lớn Nhất- Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức- Hổ trợ WORD

Tài liệu rất hữu ích cho các em học sinh lớp 9 năm học này. Tài liệu bao gồm những dạng toán về tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Một phần thường xuyên gặp trong các kỳ thi.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.