Quy tắc tính đạo hàm-Hàm sơ cấp- phân thức và căn thức- Có đáp án- WORD

Tiếp tục với việc áp dụng các quy tắc tính đạo hàm vào để tính đạo hàm các hàm số thường gặp. Cụ thể hơn ở đây là những hàm số sơ cấp- phân thức và căn thức. Tất cả đều là những dạng toán trắc nghiệm và có đáp án chi tiết. Trong những hàm số trên, chúng tôi giới thiệu đến tất cả bạn đọc các dạng toán về đạo hàm.

Việc áp dụng các quy tắc tính đạo hàm bạn đọc phải biết được những công thức cũng như quy tắc tính đạo hàm của nó. Bao gồm những quy tắc tổng hiệu tích thương các hàm và 8 công thức đạo hàm cần nhớ thì tất cả các bài toán điều tính được. Cũng phải nói ở đây là những dạng toán về dtinhs đạo hàm tạo một điểm cũng ứng dụng dạng này và sử dụng đơn giản hơn với Casio 570VN Plus.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Xem thêm: Tính đạo hàm bằng máy tính Casio – Đơn giản- cực nhanh- Toán Giải Tích 11

Có thể bạn cũng cần: