Bài tập tổng hợp chương IV- Đầy đủ các dạng Toán

Trong tài liệu nhỏ gọn dành cho tất cả các em học sinh Toán 7 này. Chúng tôi giới thiệu một tài liệu khá hay, khi nó đã chia thành những dạng toán nhỏ rất dễ tiếp thu. Các dạng bài tập căn bản như: Thu gọn biểu thức đại số, Tính giá trị biểu thức đại số, Cộng, trừ đa thức nhiều biến, Cộng trừ đa thức một biến,… đều được tuyển chọn các bài tập điển hình.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.