Đề thi Học kì 2- Toán 7- Tứ Kỳ- Hải Dương- Có đáp án chi tiết

Một đề thi học kì 2 khá hay, nó bao gồm tất cả những kiến thức mà các em đã học. Ở những phần quan trọng đều xuất hiện tại đây. Bao gồm đại số chương 3: Biểu đồ và thống kê, chương 4: Các biểu thức đại số và các bài toán tìm nghiệm liên quan. Hình học cũng xuất hiện với những bài chứng minh tam giác bằng nhau, mối liên hệ giữa các cạnh và góc trong một tam giác . Đặc biệt hơn, đây là đề thi chính thức mà chúng tôi sưu tập được nên có phần giải rất chi tiết và chính xác. Chúc các em thi tốt!!!

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây!