Chuyên đề biểu thức đại số- Giá trị của biểu thức đại số- Toán 7

Một tài liệu cung cấp cho bạn đọc một lượng kiến thức cũng như bài tập với các dạng toán khá đầy đủ. Trong đó: Khái niệm về biểu thức đại số, đơn thức , đơn thức đồng dạng, đa thức và các giá trị của biểu thức đại số được giới thiệu khá đầy đủ.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.