Chuyên đề hàm số bậc nhất- Đại số 9- Chương 2- Đầy đủ các dạng toán

Bài 1 : Cho hàm số y = (m + 5)x+ 2m – 10  

 1. Với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhất
 2. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến.
 3. Tìm m để đồ thị hàm số điqua điểm A(2; 3)
 4. Tìm m để đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 9.
 5. Tìm m để đồ thị đi qua điểm 10 trên trục hoành .
 6. Tìm m để đồ thị hàm số song song với đồ thị hàm số y = 2x -1
 7. Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi m.
 8. Tìm m để khoảng cách từ O tới đồ thị hàm số là lớn nhất

Bài 2: Cho đường thẳng  y=2mx +3-m-x   (d) . Xác định m để:

 1. Đ­ường thẳng d qua gốc toạ độ
 2. Đ­ường thẳng d song song với đường thẳng 2y- x =5
 3. Đ­ường thẳng d tạo với Ox một góc nhọn
 4. Đ­ường thẳng d tạo với Ox một góc tù
 5. Đư­ờng thẳng d cắt Ox tại điểm có hoành độ 2
 6. Đ­ường thẳng d cắt đồ thị Hs y= 2x – 3 tại một điểm có hoành độ là 2
 7. Đ­ường thẳng d cắt đồ thị Hs y= -x +7 tại một điểm có tung độ y = 4
 8. Đ­ường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thảng 2x -3y=-8 và y= -x+1

Bài 3: Cho hàm số y=( 2m-3).x+m-5

 1. Vẽ đồ thị với m=6
 2. Chứng minh họ đ­ường thẳng luôn đi qua điểm cố định khi m thay đổi
 3. Tìm m để đồ thị hàm số tạo với 2 trục toạ độ một tam giác vuông cân
 4. Tìm m để đồ thị hàm số tạo với  trục hoành một góc 45o
 5. Tìm m để đồ thị hàm số tạo với  trục hoành một góc 135o
 6. Tìm m để đồ thị hàm số tạo với  trục hoành một góc 30o , 60o
 7. Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 3x-4 tại một điểm trên 0y
 8. Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = -x-3 tại một điểm trên 0x

Bài 4: (Đề thi vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2000,2001) Cho hàm số  y = (m -2)x + m + 3

a)Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến .

b)Tìm điều kiện của m để đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.

c)Tìm m để đồ thị hàm số y = -x + 2, y = 2x –1 và y = (m – 2)x + m + 3 đồng quy.

    d)Tìm m để đồ thị hàm số tạo với trục tung và trục hoành một tam giác có diện tích bằng 2

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.