BÀI TẬP CHƯƠNG 2: QUAN HỆ SONG SONG- HÌNH HỌC 11

I.Trắc nghiệm

1/ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

A. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.

B. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

C. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

2/ Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó

A. Đồng quy.                                               B. Tạo thành tam giác.

C. Trùng nhau.                                            D. Cùng song song với một mặt phẳng.

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.

3/ Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

A. Ba điểm.                                                   B. Một điểm và một đường thẳng.

C. Hai đường thẳng cắt nhau.                D. Bốn điểm.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: