Tuyển tập đề thi Olympic và giải-Nguyễn Hữu Điển-Tập 2

Tuyển tập đề thi Olympic và giải-Nguyễn Hữu Điển-Tập 2
Tuyển tập đề thi Olympic và giải-Nguyễn Hữu Điển-Tập 2 nằm trong tuyển tập tất cả gồm 6 tập của những đề thi học sinh giỏi, Olympic và những cuộc thi vô địch quốc gia được sưu tập. Tất cả đều được giới thiệu đầy đủ theo thời gian trên Xuctu.com được thu thập và chia sẽ. Nó là nguồn tài liệu bổ ích cho những người yêu toán. Đặc biệt hơn, những bạn thi đại học vẫn có một chút tham khảo để so sánh trình độ của mình.


Tải tài liệu gốc này theo giao thức Mediafire.com: http://www.mediafire.com/view/?h9p8j67n0skc8o0