Tạp chí toán học và tuổi trẻ tháng 11-2012 số 425

Tạp chí toán học và tuổi trẻ tháng 11-2012 số 425
Tạp chí toán học và tuổi trẻ tháng 11-2012 số 425 bao gồm nhiều chuyên mục thường xuyên của tạp chí. Gồm nhiều chuyên đề của các thầy cô giao dành cho các bạn học sinh với nhiều bài toán hay và những kỹ năng giải toán đặc trưng. Phương pháp tính tổng của một dãy số, hướng dã giải và đề thi tuyển sinh 10, học sinh giỏi, đề thi thử đại học, sử dụng định lý sin, cosin trong giải các bài toán hình học…

Tạp chí toán học và tuổi trẻ tháng 11-2012 số 425 bao gồm nhiều chuyên mục thường xuyên của tạp chí. Gồm nhiều chuyên đề của các thầy cô giao dành cho các bạn học sinh với nhiều bài toán hay và những kỹ năng giải toán đặc trưng. Phương pháp tính tổng của một dãy số, hướng dã giải và đề thi tuyển sinh 10, học sinh giỏi, đề thi thử đại học, sử dụng định lý sin, cosin trong giải các bài toán hình học…

Tải tài liệu gốc này theo giao thức Mediafire.com: http://www.mediafire.com/view/?k49do5mjc6pi6l6