Toán 6

Đang cập nhật…


Phương pháp giải Toán đại số 6 tập 1

Phương pháp giải Toán đại số 6 tập 1
 • Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
 • Số trang: 246
 • Trọng lượng:
 • Khổ giấy:
 • Phiên bản: Sách giấy, Sách điện tử
 • Đọc thử: CH Play, Google Driver
 • Giá sách: 52.000 Đồng
 • Đặt mua bộ sách này.
 • Hướng dẫn thanh toán.
 • Trích dẫn: Sách được viết một cách ngắn gọn dễ hiểu, bao gồm những phương pháp và bài tập mẫu khá hay. Chúng tôi hướng đến khả năng tự học Toán cho cá em học sinh. Bằng cách cung cấp hàng loạt những bài tập luyện tập và nâng cao dần dần.

Phương pháp giải Toán đại số 6 tập 1

Phương pháp giải Toán đại số 6 tập 1
 • Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
 • Số trang: 246
 • Trọng lượng:
 • Khổ giấy:
 • Phiên bản: Sách giấy, Sách điện tử
 • Đọc thử: CH Play, Google Driver
 • Giá sách: 52.000 Đồng
 • Đặt mua bộ sách này.
 • Hướng dẫn thanh toán.
 • Trích dẫn: Sách được viết một cách ngắn gọn dễ hiểu, bao gồm những phương pháp và bài tập mẫu khá hay. Chúng tôi hướng đến khả năng tự học Toán cho cá em học sinh. Bằng cách cung cấp hàng loạt những bài tập luyện tập và nâng cao dần dần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sách toán © 2018 Frontier Theme