Toán 11

December 21, 2016

Phiên bản chưa hoàn thành. Đang thử nghiệm. Mong bạn quay lại sau khi những quyển sách này đã hoàn thiện với sự nghiêm túc từ chúng tôi. Bạn vui lòng nhớ liên kết để truy cập lần sau.
1. Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Đại số và giải tích 11- Tập 1
 Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Đại số và giải tích 11- Tập 1
Kể từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017, môn Toán được đổi mới hình thức thi dưới dạng trắc nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu tự học theo phương pháp mới này. Chúng tôi soạn thảo bộ sách cho học sinh 11. Xem tiếp
2. Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Đại số và giải tích 11- Tập 2
3. Thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm- Hình học 11
4. Bộ đề thi học sinh giỏi toán 11

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gửi câu hỏi của bạn