Phương pháp giải đại số 8- Tập 2

Tiếp theo phần chương I trong bộ sách của mình. Tác giả giới thiệu đến tất cả bạn đọc chương II về phân thức đại số. Nói chung sau tập I, chúng tôi đã giới thiệu đến tất cả bạn đọc hiểu được những cách thức thực hành cũng như những kỹ năng cần có để thực hiện giải toán.
Phân thức đại số này, sẽ đưa đến cho chúng ta những kỹ năng đã học từ những phương pháp trên. Đặc biệt nhất là phân tích đa thức thành nhân tử và hằng đẳng thức đáng nhớ. Để từ đó có thể quy đồng, đặt mẫu thức chung từ đó thực hiện những bài toán tiếp theo về rút gọn một biểu thức đại số.


Đặc biệt hơn, trong những phương pháp giải toán và những dạng toán thường gặp, bạn đọc còn gặp được những bài toán trong những kỳ thi học sinh giỏi. Tất nhiên nó cũng được giải thông qua những kỹ năng mà những dạng toán và phương pháp mà tác giả đã gom vào.
Tập sách này được chia thành các mục như sau:
CHUYÊN ĐỀ 1:
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
Dạng 1: Chứng minh hai phân thức bằng nhau
Dạng 2: Tìm một biểu thức chưa biết dựa vào hai đẳng thức bằng nhau
Dạng 3: Sử dụng các tính chất của phân thức đại số bằng nhau để chứng minh đẳng thức

CHUYÊN ĐỀ 2:
RÚT GỌN BIỂU THỨC QUY
ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỂU PHÂN THỨC
Dạng 1: Rút gọn phân thức
Dạng 2: Chứng minh biểu thức phân thức không phụ thuộc vào biến
Dạng 3: Chứng minh một phân thức không thể rút gọn được nữa.
Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức
Dạng 5: Quy đồng mẫu thức của các phân thức

CHUYÊN ĐỀ 3:
PHÉP CỘNG, TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Dạng 1: Thực hiện phép tính của một biểu thức
Dạng 2: Rút gọn biểu thức- Tính giá trị biểu thức sau khi rút gọn
Dạng 3: Dựa vào cộng-trừ các phân thức để chứng minh đẳng thức
Dạng 4: Giải toán bằng cách lập phương trình

CHUYÊN ĐỀ 4:
PHÉP NHÂN- CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Dạng 2: Rút gọn biểu thức
Dạng 3: Chứng minh đẳng thức

CHUYÊN ĐỀ 5:
BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ
Dạng 1: Tìm điều kiện để phân thức có nghĩa
Dạng 2: Biến đổi biểu thức thành một phân thức
Dạng 3: Tìm giá trị của biến để biểu thức phân thức nhận giá trị nguyên.
Dạng 4: Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan
ÔN TẬP CHƯƠNG II
Thực tế tập tài liệu này được chúng tôi kết xuất để chạy trực tuyến trên gian hàng trực tuyến. Do đó, nó được thiết kế vừa phải cho sự tiện dụng cả về đọc sách lẫn giá cả. Nên các em học sinh, quý vị phụ huynh lẫn các giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng và học tập một cách dễ dàng nhất có thể.

Bạn muốn tài liệu này: Mua trên CH Play, Tải trên Violet , Tải trên Mediafire , Tải trên Google Drive , Mua bản quyền .

Updated: September 14, 2016 — 2:34 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sách toán © 2018 Frontier Theme