Phương pháp giải đại số 8- Tập 1

Trong chương trình toán 8, chúng ta sẽ bắt gặp được những kiến thức cơ bản nhất của toán học. Nó giúp cho các em có khả năng quan sát, nhận biết và vận dụng. Để từ đó phát triển tư duy học toán của mình. Qua đó học sinh hoàn toàn có được nền kiến thức vững chắc để có thể phát triển năng lực tư duy toán học. Do đó, khi học sinh có được những cơ sở toán học này rất dễ dàng có thể tiếp cận những bài toán khó ở những lớp tiếp theo.


Thực tế trong tập đầu tiên trong loạt tài liệu về toán 8 phiên bản trực tuyến này. Tác giả đã chia nhỏ quyển sách cho phù hợp với tất cả chúng ta trong vấn đề tự học. Nên nó được trình bày và lượng kiến thức rất phù hợp. Do đó, trong quyển sách các em có thể thấy được những dạng toán, phương pháp và những bài toán rất hay và được trình bày cụ thể, dễ hiểu.
Trong quyển sách của chương I của Đại số 8 này, chúng tôi chia thành 3 chuyên đề lớn và mỗi chuyên đề chúng tôi lại chia ra thành những dạng toán cụ thể. Không những vậy, trong mỗi dạng toán tác giả lại chia thành những phương pháp giải và hệ thống bài tập mẫu và bài tập nâng cao. Phù hợp cho các em học sinh trong vấn đề tự học toán.
Trong quyển sách tập 1 này, chúng tôi chia thành các phần sau:

CHUYÊN ĐỀ 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC- NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Dạng 2: Chứng minh một đẳng thức
Dạng 3: Giải phương trình, bài toán tìm x
CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức
Dạng 2: Bài toán tìm x hoặc giải phương trình
Dạng 3: Chứng minh một biểu thức luôn dương hoặc luôn dương
Dạng 4: Chứng minh đẳng thức
Dạng 5: Biểu diễn một biểu thức qua các ẩn phụ đã cho trước
CHUYÊN ĐỀ 3: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
Dạng 1: Đặt nhân tử chung của một biểu thức.
Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử để giải phương trình
Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử để chứng minh biểu thức chia hết
Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử để chứng minh đẳng thức
Dạng 5: Phân tích đa thức thành nhân tử để tính giá trị biểu thức
CHUYÊN ĐỀ 3: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC
CHIA ĐA THỨC CHO ĐA THỨC
Dạng 1: Chia đơn thức cho đơn thức- Rút gọn biểu thứ
Dạng 2: Dùng phép chia để tìm điều kiện cho sự chia hết
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I
Thực tế tập tài liệu này được chúng tôi kết xuất để chạy trực tuyến trên gian hàng trực tuyến. Do đó, nó được thiết kế vừa phải cho sự tiện dụng cả về đọc sách lẫn giá cả. Nên các em học sinh, quý vị phụ huynh lẫn các giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng và học tập một cách dễ dàng nhất có thể.
Bạn muốn tài liệu này: Mua trên CH Play, Tải trên Violet , Tải trên Mediafire , Tải trên Google Drive , Mua bản quyền .

Updated: September 14, 2016 — 2:46 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sách toán © 2018 Frontier Theme